MINDFULNESS OG BØRNEYOGA I JERES BØRNEHUS

 • yoga2.jpg

  Mindfulness og børneyoga kan være det redskab, som understøtter et lærings- og udviklingsmiljø, hvor børnene får tid til fordybelse, træner koncentrationsevnen og derved fremmer indlæring.
  Hvis vi så tidligt som muligt lærer vores børn om åndedrættets betydning, bliver de bedre til at kunne håndtere stressede situati-oner. De lærer at finde tilbage til det stille sted i dem selv, der hvor der altid er ro.
  Jeg ser det derfor som en nødvendighed at arbejde med børns velvære, samt deres ev-ne til at fordybe sig og være tilstede i nuet.
  Mindfulness og børneyoga ser jeg som modvægt til børns stressede liv og til, at understøtte de krav der stilles til institutio-nen i dag.

  Indhold:

  Børneyoga og Mindfulness i Ballerup kommune

  •    Undervisning i børneyoga og mindfulness
  •    1 dags forløb – hvor jeg kommer og underviser børnene.
  •    For eksempel 2 hold pr dag, med ca. 10 børn i hver gruppe.

  •    Der går 3 timer til undervisning og opsætning pr gang, det vil sige jeg møder ind ca. 8.30 og er der til 11.30.

  •    Produktet børneyoga og mindfulness er tilpasset jeres institution og jeres børnegruppe – med et komplet undervisningsforløb, hvor personalet deltaget i forløbet sammen med mig. Hvor de lærer teknikker og metoder. Som understøtter og komplementeres via de pædagogiske lærerplaner.

  •    Videreformidling af børneyoga og mindfulness til tovholder/pædagog;  

  • Tovholder/pædagog er en del af processen ved sin deltagelse i forløbet. Via det blev hun klædt på til at videreføre egne forløb.
  • Derudover var der plads til refleksion og spørgsmål efter hvert endt forløb.
  • Slutvis evaluering af forløbet.

  GRATIS TILBUD

  Årstid

  Hele Året

  Målgruppe
  • 3 år
  • 4 år
  • 5 år
  • 6 år
  Varighed

  3 timer

  Max. antal børn

  20-24 (en til to stuer)

  Se mere her
  Logodark-yn (2).png Læs mere om Yoga Nord
  Hvor?

  I jeres børnehus

  Telefonnummer

  51 90 10 97

  E-mailadresse

  pernille@yoga-nord.dk

  portræt.jpg

  Pernille Hunt

  Uddannet yogalærer og mindfulness instruktør

  Specialpædag og SundhedsCoach 

  Jeg har arbejdet som pædagog med børn i mange år. Mit fokus i mit pædagogiske arbejde
  altid været at skabe grobund for fordybelse, nærvær og ro. Jeg har i flere år undervist
  både daginstitutionsbørn, skolebørn og voksne.

  Se flere billeder
  Del forløbet via email